Vertrouwenspersoon

Met plezier je sport beoefenen in een veilige omgeving waar je je thuis en op je gemak voelt. Dat gunt Het Spieghel alle leden. En dat is meestal ook hoe het op onze vereniging gaat. Mocht zich een klein, onschuldig incident voordoen dan is dat in de meeste gevallen veelal persoonlijk op te lossen. De ervaring leert dat het binnen sportclubs in Nederland ook weleens voorkomt dat incidenten uitgroeien tot een ongewenste situatie. Grotere conflicten, pestgedrag en ander ongewenst gedrag als discriminatie en intimidatie willen we natuurlijk ten allen tijde op onze club voorkomen of zo snel mogelijk oplossen. Om die reden heeft ook Het Spieghel vanaf nu een vertrouwenspersoon tot wie je je kan wenden bij het signaleren of vermoeden van ongewenst gedrag. Christianne Verheugd vervult deze belangrijke taak van centraal aanspreekpunt voor ons. 

Zij valt onder de verantwoording van het bestuur. Van de gesprekken die zij als vertrouwenspersoon met leden voert, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat daar door het betreffende lid toestemming voor is verleend. Wel zal de vertrouwenspersoon aan het einde van het jaar rapporteren aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard de meldingen waren en hoe er tot beëindiging van de ongewenste situatie is gekomen.

Wanneer kan je bij haar terecht? Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je vragen hebt die niet eenvoudig te stellen zijn of als je vreest dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Ook als er nog géén problemen zijn, maar je bang bent dat die naar aanleiding van je vraag zouden kunnen optreden waardoor de situatie zou kunnen escaleren. Verder richt je je tot de vertrouwenspersoon bij het signaleren of vermoeden van ‘pesten’, uitsluiting op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur en grensoverschrijdend gedrag. Ook als je zorgen hebt over de wijze waarop binnen de club wordt omgegaan met je kind of als je zelf wordt aangesproken op ontoelaatbaar bedrag. 

Met de vertrouwenspersoon kunnen we er nog beter voor zorgen dat sporten op onze club voor iedereen veilig en leuk verloopt.

Daarnaast zijn al onze trainers en bestuursleden in het bezit van een VOG.