Contributie

CONTRIBUTIES EN INSCHRIJFGELDEN

Senioren
In het betreffende kalenderjaar ben of word je 18 jaar of ouder.

 • Contributie senioren: 305 euro
 • Entreegeld senioren: 250 euro

Junioren
In het betreffende kalenderjaar ben je nog geen 18 jaar.

 • Contributie junioren: 220 euro 
 • Entreegeld junioren: 200 euro

Studenten
Je bent student-lid vanaf het jaar waarin je 18 wordt t/m het jaar waarin je 27 wordt. Daarna word je senior-lid.

 • Contributie studenten: 160 euro (gezinskorting niet van toepassing!)
 • Entreegeld studenten: 125 euro

Entreegeld
Zeg je je lidmaatschap op en kom je terug bij het Spieghel, dan ben je geen entreegeld verschuldigd.

Rustend lid
Het rustend lidmaatschap is voor leden die tijdelijk naar het buitenland gaan of een tijdelijke blessure hebben. Tijdens het rustend lidmaatschap kun je niet spelen en ben je geen bondslid. Je kunt dit lidmaatschap ieder seizoen tot 1 februari aanvragen. Daarna wordt het niet meer geaccepteerd. In acute uitzonderingsgevallen is het aan het bestuur per geval om te beslissen of het rustend lidmaatschap alsnog wordt geaccepteerd. Mocht je voor 1 mei door medische redenen de verwachting hebben dat je de rest van het seizoen niet meer kunt tennissen, dan kan het bestuur een uitzondering maken.

 • Rustend lid: 75 euro per seizoen

Donateur

 • Donateur/Buitenlid: minimaal 50 euro per seizoen

Gezinsreductie

 • Bij 4 leden uit één gezin 80 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 5 leden uit één gezin 165 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 6 leden uit één gezin 255 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 7 leden uit één gezin 375 euro korting op de totale gezinscontributie

N.B. als één van de kinderen studentenlid is, valt hij/zij buiten de gezinskorting

Automatische incasso

Sinds 2015 wordt de contributie (en het entreegeld voor nieuwe leden) via automatische incasso geïnd. Voor afschrijving ontvang je een herinneringsmail met het moment waarop het bedrag afgeschreven wordt.