Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? We vinden het natuurlijk heel jammer dat je het Spieghelballetje (eh bijltje) erbij neerlegt.
Graag horen we wat de reden is, wellicht kunnen we ons als club namelijk nog verbeteren.

Mail je opzegging vóór 1 oktober (in het jaar dat je lid bent) naar ledenadministratie@hetspieghel.nl Je ontvangt binnen ongeveer een week een bevestiging.