Het bestuur zet zich er met veel energie voor in dat alle Spieghelleden in een gezellige, sportieve en veilige omgeving kunnen tennissen. Zowel op prestatief als recreatief niveau. De verschillende commissies adviseren en ondersteunen het bestuur. Onze bestuursleden zijn allemaal in het bezit van een VOG,

Dit jaar zal het Family & Friends toernooi een Lustrum tintje krijgen. Houd zaterdag 13 juli 2024 (tijdens de Cluka) dus vrij!

Met plezier je sport beoefenen in een veilige omgeving waar je je thuis en op je gemak voelt. Dat gunt Het Spieghel alle leden. En dat is meestal ook hoe het op onze vereniging gaat. Mocht zich een klein, onschuldig incident voordoen dan is dat in de meeste gevallen veelal persoonlijk op te lossen. De ervaring leert dat het binnen sportclubs in Nederland ook weleens voorkomt dat incidenten uitgroeien tot een ongewenste situatie. Grotere conflicten, pestgedrag en ander ongewenst gedrag als discriminatie en intimidatie willen we natuurlijk ten allen tijde op onze club voorkomen of zo snel mogelijk oplossen. Om die reden heeft ook Het Spieghel vanaf nu een vertrouwenspersoon tot wie je je kan wenden bij het signaleren of vermoeden van ongewenst gedrag. Christianne Verheugd vervult deze belangrijke taak van centraal aanspreekpunt voor ons. 

Zij valt onder de verantwoording van het bestuur. Van de gesprekken die zij als vertrouwenspersoon met leden voert, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat daar door het betreffende lid toestemming voor is verleend. Wel zal de vertrouwenspersoon aan het einde van het jaar rapporteren aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard de meldingen waren en hoe er tot beëindiging van de ongewenste situatie is gekomen.

Wanneer kan je bij haar terecht? Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je vragen hebt die niet eenvoudig te stellen zijn of als je vreest dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Ook als er nog géén problemen zijn, maar je bang bent dat die naar aanleiding van je vraag zouden kunnen optreden waardoor de situatie zou kunnen escaleren. Verder richt je je tot de vertrouwenspersoon bij het signaleren of vermoeden van ‘pesten’, uitsluiting op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur en grensoverschrijdend gedrag. Ook als je zorgen hebt over de wijze waarop binnen de club wordt omgegaan met je kind of als je zelf wordt aangesproken op ontoelaatbaar bedrag. 

Met de vertrouwenspersoon kunnen we er nog beter voor zorgen dat sporten op onze club voor iedereen veilig en leuk verloopt.

Daarnaast zijn al onze trainers en bestuursleden in het bezit van een VOG.

 • Bestuur (7 / 7)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Tennis zaken

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Park zaken

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd zaken

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Recreanten en Bar

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bar commissie (4 / 4)
 • Lid

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Buddies (9 / 9)
 • Lid

  9 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Clubkampioenschappen commissie (Cluka) (11 / 11)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  10 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Communicatie (1 / 1)
 • Webmaster

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Facturatie (1 / 1)
 • Lid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Family & Friends Toernooi (6 / 6)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Festina uitwisseling (3 / 3)
 • Lid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Foto commissie (6 / 6)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Grand Slam (1 / 1)
 • Lid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd commissie (10 / 10)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  9 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kas commissie (2 / 2)
 • Lid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministratie en archief (1 / 1)
 • Ledenadministrateur

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lustrum Commissie (6 / 6)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Maandagavond Toss commissie (3 / 3)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Medische commissie (2 / 2)
 • Lid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Open Toernooi commissie (8 / 8)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  7 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Presidentscup commissie (3 / 3)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Queens cup commissie (4 / 4)
 • Lid

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Redactie (Spieghelbeeld) (7 / 7)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  6 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Sherry Tea commissie (3 / 3)
 • Lid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Verenigingszaken (1 / 1)
 • Clubhuisbeheerder

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie (7 / 7)
 • 1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  6 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vrijdagochtend Toss commissie (2 / 2)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • 789 toernooi commissie (4 / 4)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertrouwenspersoon (1 / 1)
 • Vertrouwenspersoon

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden