Jaaaa! We zijn weer open voor alle leden!

Vanaf dinsdag 12 mei kunnen jeugd én senioren weer vrijspelen en trainen! De trainingen en het vrijspelen zijn wel aan strikte regels gebonden, die tot 1 juni gelden. De voorwaarden zullen hieronder puntsgewijs worden toegelicht. 

Vrijspelen

 • Er kan alleen worden gespeeld met een reservering! Reserveren kan uitsluitend via het online reserveringssysteem op de Spieghel website of via de Spieghel clubapp. 
 • Volwassenen vanaf 19 jaar mogen alleen singelen.
 • Uitzondering: een dubbelcombinatie vormen is wél mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden, die samen onder één dak wonen.
 • Jeugd van 9 t/m 18 jaar mag singelen én dubbelen. Jeugd van 13 t/m 18 jaar moet altijd 1,5 meter afstand houden tot anderen. Geef dus geen high fives, hoe jammer dat ook is!
 • Er kan worden gespeeld op:
  Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur – 22.30 uur
  Zaterdag/zondag: 08.00 – 20.00 uur
 • Buiten deze tijden is het park niet toegankelijk!
 • Jeugdleden worden dringend verzocht zoveel mogelijk te vrij te spelen op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 – 18.00 uur. Hier zal door het bestuur op worden toegezien. 

Trainingen

 • Er mag door volwassenen worden getraind met maximaal 4 personen (+ trainer) per baan.
 • Bij de trainingen dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden tot anderen.
 • Ga niet samen op een bankje zitten.
 • De trainers passen hun trainingen aan de richtlijnen aan en communiceren zelf overige maatregelen.
 • Ga na het tennissen meteen weer naar huis.   

Voor de jeugd blijven de maatregelen hetzelfde als eerder gecommuniceerd. Voor ouders geldt nog steeds dat het niet de bedoeling is dat er naar de lessen wordt gekeken.

Clubhuis en terras

De bar, het terras en de kleedkamers blijven gesloten. Er is één wc open, die regelmatig wordt schoongemaakt.

Het muurtje en het minibaantje

 • Het minibaantje is per 14 mei open voor jeugdleden t/m 12 jaar. Hier geldt geen maximum aantal spelers.
 • Het muurtje blijft tot 1 juni gesloten. 
 • Er komen posters bij de minibaan en de muur waarop deze afspraken staan.

Voor ALLE spelers geldt het volgende: 

 • Houd je aan hygiëneregels van het RIVM en de richtlijnen van de KNLTB.
 • Gebruik je gezond verstand. Probeer de verspreiding van het virus te voorkomen om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. 
 • Neem voldoende water mee naar het park.
 • Zorg dat je voor het tennissen thuis naar de WC bent geweest.
 • Was je handen voor en na het tennissen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de club en verlaat het park meteen na het tennissen.
 • Er is te allen tijde een toezichthouder aanwezig, die erop toeziet dat de regels worden nageleefd. Bij overtreding van de regels riskeren zowel de club als de overtreder een forse boete. De gemeente controleert meerdere malen per dag. Laten we er samen voor zorgen dat we ons aan de afspraken houden.

Competitie, toernooien en onderlinge wedstrijden

Zoals eerder vermeld, heeft de KNLTB aangegeven de voorjaarscompetitie naar het najaar te verplaatsen. Hoe dit verder ingevuld zal worden komen we later op terug. Daarnaast zijn alle officiële toernooien t/m 14 juni geannuleerd. Hoe zit dat voor onze eigen toernooien en evenementen? 

Geannuleerd

Gaat vooralsnog door!

Nog niet duidelijk

Sneeuwbal (tot 1/6)

Oranje competitie

Cluka

Vrijdagochtend toss (tot 1/6)

Rode competitie

Vrijdagavonddubbels

Dinsdagochtend toss (tot 1/6)

Aspirantenkamp

7/8/9 toernooi (alternatieve datum)

Family & Friends

Mini Summer

Open Toernooi

Grand slam toernooi

 

SherryTea

 

 

Presidents Cup

 

 

Festina uitwisseling

 

 

Golden Ladies


Het is een hele lijst geworden met regels, maar het lijkt meer dan dat het is. En we mogen weer tennissen, fantastisch! Wil je je helemaal verdiepen in de nu geldende regels? Kijk dan op KNLTB.nl, daar staan werkelijk alle antwoorden op je vragen!

Eind mei wordt bekendgemaakt of de regels na 1 juni kunnen worden versoepeld. Zodra we meer weten, brengen we jullie uiteraard op de hoogte. Check vooral ook de Spieghel website, onder het kopje ‘Nieuws’. Nieuwsberichten worden hier zo snel mogelijk op geplaatst.

Tot ziens op de baan!!

Met sportieve groet namens het bestuur,

Bianca van der Meer-Kelderman
Voorzitter

Nieuws overzicht