Spieghel Walk of Fame

Dit lustrumseizoen krijgen 19 leden van onze club hun eigen Walk of Fame ster   op het pad. Waar je normaal voor een vermelding in het clubhuis minstens clubkampioen in de A moet zijn of een heleboel commissie-werk hebben verzet, voor zo’n ster zijn heel andere leden gekwalificeerd. We zijn tenslotte een ALL STAR CLUB waaraan alle leden hun steentje bijdragen! Lees verder wie de gelukkigen zijn en waarom......

De lustrumcommissie zoekt 10 mensen uit, de andere 9 worden genomineerd door iemand die de ster gekregen heeft. De sterren worden hier weergegeven met de meest actuele op plek 1.

   1. Joris Onverwagt

Joris mag dan met zijn tennisprestaties menig koperen bordje hebben verdiend in ons clubhuis, met deze ster willen we graag iets anders onder de aandacht brengen. We hebben er geen onderzoek naar gedaan maar we vermoeden dat er geen trainer is, die al zo lang trouw is aan zijn werkgever. Het is één werkgever maar hij heeft met alle wisselingen van bestuur al vele bazen gekend! Dat vergt wat flexibiliteit. En we weten uit ervaring dat hij onze club niet alleen ziet als de plek om zijn brood te verdienen, maar dat hij zich echt verbonden voelt met Het Spieghel. Bij alles wat aan hem voor wordt gelegd zal hij het clubbelang niet uit het oog verliezen. In onze ogen meer dan een ster waardig!

   2. Lia van der Steen

Lia kreeg haar ster toebedeeld van Gerlien Binsbergen. Gerlien koos Lia uit omdat Lia destijds het initiatief nam voor de opzet van de vrijdagcohtend toss. En die toss is een uitkomst voor vele oudere leden van onze club die een balletje willen slaan maar wiens vaste groepjes uit elkaar dreigden te vallen. Ze begon hiermee in 2006, zij deed dat overigens niet alleen; Lidy Houterman, Henk Wooldrik, Elke van Dongen Torman en Johan Wolleswinkel stonden ook aan de wieg van deze toss. En deze oudere groep leden zijn natuurlijk ook All Stars en aan hun tennis te zien nog heel geen "old stars". Goed dat Gerlien dat langs deze weg weer eens onder de aandacht bracht!

   3. Zaterdag Heren 2

Dit team bestaat uit spelers die van hun jongste jeugd tot ver in hun puberteit bij Het Spieghel hebben getennist. Daarna zwermden ze over het hele land uit. Maar de herinneringen bleven en sinds een jaar of twee komen ze elke zaterdag weer bij elkaar op Het Spieghel. Omdat ze de herinneringen levend willen houden en nieuwe herinneringen willen maken. Ongelofelijk trouw zijn ze dus, aan elkaar en aan onze club. Sterrenstatus waardig vinden wij dat! Voor jullie dus, Berend, Sjoerd, Bram, Alexander, Martijn, Mathijs en Nino natuurlijk. 

   4. Richard Krajicek

Richard heeft natuurlijk veel belangrijker prijzen gewonnen in zijn leven, deze prijs is eigenlijk meer voor ons als club. Dat we er trots op mogen zijn dat Richard met zijn status lid wil zijn van onze club. En dat hij gewoon bij de opening van het lustrum op zijn fietsje komt om een balletje te slaan met ons jonge talent. Dat getuigt ervan dat hij geen sterallures heeft gekregen....

   5. Gerlien Binsbergen

Een van de oudste nog bijna wekelijks spelende leden van het Spieghel, Gerlien is 87 jaar oud en dit jaar voor het 45e jaar lid van het Spieghel. Daarom werd zij uitgenodigd om bij de opening van het lustrum de vlag hijsen samen met het jongste lid. En vanwege haar goede humeur en sportiviteit is zij een echte ALL STAR van het Spieghel en krijgt zij dus een ster in de Walk of Fame. Zij is ook degene die de volgende ster-gegadigde mag aandragen.

   6. Zeger Becker

Pas net lid van het Spieghel en vijf jaar oud. Omdat het Spieghel een club is voor iedereen, van jong tot oud, werd ook hij uitgenodigd om de vlag te hijsen bij de opening van het lustrum. Hij gaat vast nog heel veel mooie dingen doen en meemaken op onze club. Laten we voor hem en al zijn leeftijdsgenoten hopen dat de club nog lang mee gaat. Ook hij krijgt een ster in de Walk of Fame.

   7. Bianca van der Meer

Behalve voorzitter van onze club is zij niet alleen op de baan fanatiek maar eigenlijk met elk spelletje. Toen de lustrumcommissie tijdens de ALV een Kahoot-quiz deed kreeg de winnaar een toen nog geheime prijs. Zij stelde niet teleur, zij wist het snelst de meeste antwoorden over allerlei "ins and outs” van Het Spieghel. Daarmee verdiende ook zij een ster in de Walk of Fame.

 

Lustrum 2019 overzicht