Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van GLTC Het Spieghel gevestigd te Bussum,  Meerweg 78 1405 BH, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516094, hierna te noemen: Het Spieghel.

Algemeen

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met functionarissen van Het Spieghel en anderen. Dit is nodig zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in relatie met de KNLTB. Het bestuur vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom is in dit statement uiteengezet hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan secretariaat@hetspieghel.nl

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Het Spieghel jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Het Spieghel met jouw heeft. Hier kan alleen een uitzondering op gemaakt worden als Het Spieghel wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Het Spieghel te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens te geven (tenzij Het Spieghel op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je dat wenst dat jouw gegevens verwijderd

Worden (bijvoorbeeld na opzegging van je lidmaatschap), zal Het Spieghel deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Het Spieghel hebben ontvangen. 

Je kunt je eigen privacy instellingen via het afgeschermde gedeelte van de Spieghel website beheren. Daarvoor moet je inloggen op de website en dan rechtsboven op ‘Account’ drukken. Klik vervolgens op ‘Persoonlijke gegevens’.  Op de volgende pagina druk je op ‘Privacy instellingen’. Op deze pagina kun je aangeven wie jouw gegevens mogen inzien (standaard is: de leden die zijn ingelogd) en je kunt hier aangeven welke gegevens je wilt tonen, zoals:

  • Geboortedatum
  • Pasfoto
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Woonadres
  • Gebruik beeldmateriaal voor de Glossy

Beveiliging persoonsgegevens

Het Spieghel treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Als je als minderjarige lid wilt worden van Het Spieghel, moet je expliciet toestemming hebben van jouw ouder of voogd.

Inzage in administratie

Leden die inzage hebben in de ledenadministratie (All-United) en e-mails verzenden, tekenen een geheimhoudingsverklaring. 

Links naar andere websites

De website van Het Spieghel kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Het Spieghel. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Het Spieghel raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Het Spieghel past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Het Spieghel raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Het Spieghel er alles aan doen je per e-mail en via de eigen website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Het Spieghel wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Philippine Wardenburg
E-mail:                          secretariaat@hetspieghel.nl
Telefoonnummer:         06-42207257

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.