Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto


Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Beroep?
Naam school (jeugdlid)
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik GLTC het Spieghel om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
GLTC Het Spieghel is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdcommissie
Sponsorcommissie
Organisatie evenementen/feesten
Onderhoud accommodatie
Barcommissie
Fotocommissie
Ledenadministratie
Website/Communicatie
Redactie Glossy/Ledengids
Organiseren toernooien
Begeleiden competitiedagen (VCL)
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Eerder lid geweest bij GLTC het Spieghel?
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Mede-ondertekening
Mede-ondertekend door 3 seniorleden van de vereniging, uit 3 verschillende gezinnen en tenminste 1 jaar lid van Het Spieghel.
Zij verklaren deze aanvraag te ondersteunen en de aanvrager te introduceren bij de overige leden van de vereniging.
Bij junioren van wie al minimaal één ouder lid is kunt u 3 x uw eigen naam invullen.
*
*
*
 
Persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking