Contributie

CONTRIBUTIES EN INSCHRIJFGELDEN

Senioren
In het betreffende kalenderjaar ben of word je 18 jaar of ouder.

 • Contributie senioren: 320 euro
  (bij betaling vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar mag 40 euro per contributie op het factuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij de automatische incasso wordt automatisch 50 euro in mindering gebracht).
 • Entreegeld senioren: 250 euro

Junioren
In het betreffende kalenderjaar ben je nog geen 18 jaar.

 • Contributie junioren: 245 euro (Bij betaling vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar mag 40 euro per contributie op het factuurbedrag in mindering worden gebracht. Bij de automatische incasso wordt er automatisch 50 euro in mindering gebracht)
 • Entreegeld junioren: 200 euro

Studenten
Je bent student als je recht hebt op een basisbeurs of als je in het jaar dat je 18 jaar wordt, nog op de middelbare school zit. Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap dien je een verzoek in bij ledenadministratie@hetspieghel.nl.

 • Contributie studenten: 150 euro (gezinskorting niet van toepassing!)
 • Entreegeld studenten: 125 euro

Entreegeld
Zeg je je lidmaatschap op en kom je terug bij het Spieghel, dan ben je geen entreegeld verschuldigd.

Rustend lid
Het rustend lidmaatschap is voor leden die tijdelijk naar het buitenland gaan of leden die een tijdelijke blessure hebben. Tijdens het rustend lidmaatschap kun je niet spelen en ben je geen bondslid. Je kunt dit lidmaatschap ieder seizoen tot 1 februari aanvragen. Daarna wordt het niet meer geaccepteerd. In acute uitzonderingsgevallen is het aan het bestuur per geval om te beslissen of het rustend lidmaatschap alsnog wordt geaccepteerd. 

 • Rustend lid: 70 euro per seizoen

Donateur

 • Donateur: minimaal 25 euro per seizoen

Gezinsreductie

 • Bij 4 leden uit één gezin 80 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 5 leden uit één gezin 165 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 6 leden uit één gezin 255 euro korting op de totale gezinscontributie.
 • Bij 7 leden uit één gezin 375 euro korting op de totale gezinscontributie

N.B. als één van de kinderen studentenlid is, valt hij/zij buiten de gezinskorting

Automatische incasso

Sinds 2015 wordt de contributie (en het entreegeld voor nieuwe leden) via automatische incasso geïnd. Voor afschrijving ontvang je een herinneringsmail met het moment waarop het bedrag afgeschreven wordt.