Nieuwe barbeheerder: Carin Schouten van de Velde

Roy gaat ons, na 7 trouwe jaren, verlaten als barbeheerder! Niet getreurd, hij blijft gelukkig als trainer aan onze club verbonden. Daar zijn wij als bestuur heel blij mee. Onze dank is groot voor zijn onvoorwaardelijke inzet, flexibiliteit, gastvrijheid & enthousiasme voor de vereniging. Graag introduceren we onze nieuwe barbeheerder van het Spieghel, Carin Schouten van de Velde. 

Zij zal het stokje gaan overnemen en op haar eigen wijze invulling gaan geven aan deze functie. Wellicht hebben enkele van jullie Carin het afgelopen jaar al ontmoet, ze heeft de beplanting op ons terras voor haar rekening genomen samen met haar man Marcel, de Groundsman. Carin zal vanaf de opening van de club veelvuldig in het clubhuis aanwezig zijn om met jullie kennis te maken. We willen Carin hartelijk welkom heten op onze mooie club en we wensen haar heel veel succes & plezier toe in haar nieuwe rol als barbeheerder.

Nieuws Overzicht