Verslag ALV januari 2019

Op 29 januari vond de jaarlijkse ALV plaats. Met een opkomst van bijna 50 leden was het een zeer geslaagde avond. Naast de jaarverslagen werden deze avond maar liefst 3 bokalen uitgereikt en werd Beatrijs Regout tot erelid benoemd!

De Renate Mechel bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich uitermate heeft ingezet voor de vereniging gedurende een lange periode. Juliette Grimbergen mocht deze bokaal in ontvangst nemen.

De Zilveren Spieghel is voor een groep leden die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt binnen de vereniging. Deze werd uitgereikt aan de commissie van het Family & Friends-toernooi. De Bob Kallen bokaal werd overhandigd aan Fenne Doekes. Deze laatste bokaal wordt uitgereikt aan een jeugdlid dat veel voor Het Spieghel heeft betekend.

Ook werd dit jaar een erelid benoemd: Beatrijs Regout, voor al haar jarenlange en vele verdiensten voor Het Spieghel.

Tenslotte namen Margot de Jong (jeugd) en Carlijn Schornagel (secretariaat) afscheid van het bestuur. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk Bettina Deurloo en Philippine Wardenburg.

Een gedetailleerd verslag vind je in de conceptnotulen. Deze worden in de volgende ALV besproken.

Nieuws Overzicht